Proizvodni proces

Voda Kristal se puni unutar ekološki zaštićene zone izvorišta, daleko od urbanizacije i industrijalizacije. Direktno sa izvora voda prelazi na automatsku proizvodnu liniju u kojoj je učešće čovjeka i mogućnost greške svedeno na najmanju mjeru zahvaljujući dosljednom sprovođenju sistema upravljanja kvalitetom i sigurnošću proizvoda u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i HACCP. U ovom procesu se ne primjenjuje bilo kakav tretman koji bi izmijenio prirodni sastav vode, a garancija toga je osnivač i idejni tvorac fabrike vode Kristal prof. dr. Sabit Begić.

Prof. dr. Sabit Begić

Voda Kristal za vaš zdraviji i ljepši život je naše stalno obećanje, a naš proizvodni proces je garancija da ćemo ga ispuniti. Voda Kristal je u skladu sa Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama za šta je izdato Rješenje od strane Agencije za sigurnost hrane BiH. Periodičnu analizu vode Kristal vrše Federalni zavod za javno zdravstvo u Sarajevu i Zavod za javno zdravstvo TK, a kontinuirana kontrola se obavlja u sopstvenoj laboratoriji.

Izvor vode Kristal

Voda je dobivena bušenjem dvije kaverne na dubinama od po 64 m. U pitanju je samoizljev, a prema izvještaju geologa, prof. dr. Amira Meškovića, radi se o jednom od prioritetnih pravaca podzemnih voda koje dolaze ispod planine Konjuh.

Prof. dr. Amir Mešković

Voda je zahvaćena bušotinama prečnika 146 mm na dubini od 64 m. Bušotine su kaverne podzemnih voda koje gravitiraju prema Sprečkoj dolini. Vode se pojavljuju u plio−kvartarnim sedimentima od kojih su dominantni sitnozrni šljunak, pijesak, alveriti, gline, riječno−jezerski  sedimenti.  U  navedene  sedimente,  podzemne  vode dospijevaju  sa  hipsometrijski visočijih terena, odnosno, iz ogromne izdani podzemnih voda planinskog ultramafitskog peridotitsko−serpentinitskog masiva Konjuha.

Zdravlje u vodi Kristal

Voda Kristal sadrži magnezij više od 50 mg/l, a pogodna je za dijetu s malom količinom natrija. Dr. Almina Mujačić je kao ljekar duže vremena sa zdravstvenog aspekta ispitivala vodu Kristal na osnovu čega je dala i svoje mišljenje.

Dr. Almina Mujačić

Mogu pouzdano tvrditi da voda Kristal, pored toga što zadovoljava zakonske propise i standarde, ima i određena ljekovita svojstva. Zapravo, ja iz prakse mogu potvrditi ono što je već konstatovala prof. dr. Nadežda Zjuzin, sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu, da voda Kristal smiruje hroničnu upalu sluznice crijeva, želuca, žučne kese, bubrega i sluznice mokraćnih puteva uz istovremeno povećavanje količine mokrenja, pa je od pomoći osobama koje se nalaze na postoperativnom tretmanu bubrega.

Nagrade i priznanja

Voda Kristal osvaja brojne nagrade i priznanja koja joj dodjeljuju stručnjaci iz različitih područja, a vrlo često i sami potrošači. Voda Kristal dobitnik je zlatnih medalja za kvalitet na sajmovima u Gradačcu i Mostaru.